۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت

 

به مناسبت سی و هشتمین سال تأسیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان قصد داریم کانونی جهت ارتباط مداوم با  دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان راه اندازی کنیم تا با بهره گیری مؤثر از دانش و تجربیات علمی دانش آموختگان، گامی موثر در پیشبرد اهداف آموزشی و ارتباط تنگاتنگ بین دانش آموختگان فارغ التحصیل و دانشجویان در حال تحصیل فراهم کنیم. یکی از اهداف مد نظر این دفتر، یاری رساندن به دانشجویان عزیز در برگزاری هرچه با شکوهتر مراسم جشن فارغ التحصیلی خواهد بود. بدین سبب یاری سبزتان را خواستاریم تا با تکمیل فرم ذیل و اطلاع رسانی به سایر دوستان ما را در اجرای هر چه بهتر این امر مهم یاری فرمائید. فرم مربوطه در سایت ستاد که مراحل اولیه راه اندازی را سپری می کند موجود می باشد.

لطفا نقطه نظرات خود را در جهت هرچه بهتر شدن وب سایت انجمن ارسال فرمائید.