۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت

شرایط عضویت

۱ - داشتن مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان یا اشتغال در دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی
۲ - تحویل یک قطعه عکس پرسنلی یا فایل الکترونیکی آن

 
مزایای عضویت در انجمن
 

۱.     برقراری ارتباط با جامعه بزرگ فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

۲.     صدور کارت فارغ التحصيلي از طريق ایمیل پس از ارسال مدارک مورد نياز

۳.     بهره مندى ازسامانه پست الكترونيك دانشگاه

۴.     دعوت اعضاء به گردهمايی ها و همايش های درون و برون دانشگاهی

۵.     برگزاری دوره های آموزشی، تخصصی و كاربردی

۶.     استفاده از تجربیات آموزشی و پژوهشی فارغ التحصيلان با تجربه

۷.     معرفي اعضاء به موسسات كاريابي یا ارائه فرصتهای شغلی به اعضاء

۸.     برگزاري سمينارهای آموزشی برای عموم شهروندان

۹.     امكان استفاده از اماكن آموزشی و پژوهشی و ورزشی واحدهاي دانشگاه

۱۰. امكان استفاده از تسهيلات كتابخانه مركزى دانشگاه

۱۱. شرکت در برنامه های ورزشی-تفریحی-علمی-گردشگری

۱۲. امكان استفاده از تورهاى سياحتى و زيارتى دانشگاه 

۱۳. امکان استفاده از مهمانسراهاى دانشگاه در نقاط مختلف كشور

۱۴. برخورداری از تخفیف در خرید از موسسه های طرف قرارداد دانشگاه

۱۵. حمایت دانشگاه جهت برگزاری جشنهای فارغ التحصیلی و همایش ها