۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت

 

  تسهيلات ويژه به كليه دانش آموختگان عضو دفتر ارتباط با دانش آموختگان 

 

۱- برگزاري دوره هاي آموزشي، تخصصي و كاربردي

۲- دعوت اعضاء به گردهمايي ها و همايش هاي درون و برون دانشگاهی

استفاده از تجربیات آموزشی و پژوهشی فارغ التحصيلان با تجربه

۳- برگزاري سمينارهاي آموزش عمومي 

۴- معرفي اعضاء به موسسات كاريابي یا ارائه فرصتهای شغلی اعضاء جهت اشتغال

۵- امكان استفاده از اماكن آموزشي و پژوهشي و ورزشي واحدهاي دانشگاه

۶- حمایت دانشگاه جهت برگزاری جشنهای فارغ التحصیلی

۷- صدور کارت شناسايي فارغ التحصيلي از طريق ایمیل پس از ارسال مدارک مورد نياز توسط متقاضيان

۸- امكان استفاده از تسهيلات كتابخانه مركزى دانشگاه

۹- امكان استفاده از تورهاى سياحتى و زيارتى دانشگاه

۱۰- بهره مندى ازسامانه پست الكترونيك دانشگاه به صورت دايم

۱۱- امکان استفاده از مهمانسراهاى دانشگاه در نقاط مختلف كشور