۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت

 

 

دکتر رضا ملک پورافشار معاونت آموزشی
دکتر محمد اعظمی مسئول دفتر

 

نماینده دانشکده ها

 

دکتر داود کلانتر نیستانکی دانشکده پزشکی
دکتر الهام فرخ گیسور دانشکده دندانپزشکی
دکتر باقر امیرحیدری دانشکده داروسازی
دکتر مهدی زمان پور دانشکده پیراپزشکی
دکتر فاطمه کامیابی دانشکده بهداشت
خانم کتایون علیدوستی دانشکده پرستاری
دکتر محمد رضا امیر اسماعیلی دانشکده مدیریت
دکتر سمیه کریمی مهاجری دانشکده داروسازی