مدیر سیستم
  کارگاه رفرنس نویسی با Mendeley
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/04/06
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

کارگاه آشنایی و آموزش رفرنس نویسی با نرم افزار Mendeley در تاریخ 94/2/5 روز شنبه ساعت 10 صبح در دانشکده پزشکی برگزار گردید.