مدیر سیستم
  اولین جلسه اعضای شورای دفتر ارتباط با دانش آموختگان
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/10/29
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

اولین جلسه اعضای شورای دفتر ارتباط با دانش آموختگان در روز دوشنبه مورخه 93/10/29 در محل معاونت آموزشی برگزار گردید و اعضاء جهت ارائه راهکار برای ارتقاء دفتر ارتباط با دانش آموختگان به بحث و تبادل نظر پرداختند. در جلسه مذکور مقرر شد با حضور افراد، ماهیانه جلسات برگزار گردد و بدین سبب، تاریخ جلسه بعدی شورا 93/11/18 تعیین گردید.

و من الله توفیق