مدیر سیستم
  دانش آموختگان در سی امین سال ورود خود به دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/07/13
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

جمعی از دانش آموختگان ورودی سال 1363 دانشکده پزشکی در تاریخ 11 مهرماه سال 1393، در  سی امین سال ورود خود به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در هتل پارس کرمان به دور هم گرد آمده و برای اجرای برنامه های علمی مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.