مراسم جشن جامع دانش آموختگی فارغ التحصیلان سال تحصیلی  96-95 دانشگاه علوم پزشکی کرمان روز شنبه مورخه 24 تیر ماه 1396 در محل سالن فجر واقع در بلوار جمهوری - ابتدای بلوار رضوان ( ساعت: 20:00-16:30) برگزار خواهد شد. از متقاضیان شرکت در جشن دعوت می شود فرم ثبت نام را حداکثر تا تاریخ 15 خردادماه 96 تکمیل کنند. دانشجویانی که در بازه زمانی مهر ماه 95 تا شهریورماه  1396 فارغ التحصیل می شوند مجاز به شرکت در جشن خواهند بود. ضمنا هر دانشجو تنها مجاز به داشتن 3 همراه خواهد بود که به ازای هر نفر همراه مبلغ 10 هزار تومان باید به حساب شماره ۲۸۳۹۳۹۰۵/۵۱  به نام درآمدهای معاونت آموزشی  نزد بانک ملت  واریز نماید و فایل اسکن فیش واریزی را در فرم ثبت نام آپلود نماید.*جهت ثبت نام در جشن لطفا کلیک کنید*