نشانی: کرمان،ابتدای محور هفت باغ علوی ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان مرکزی، معاونت آموزشی، دفتر ارتباط با دانش آموختگان

پست الکترونیک:
 alumni@kmu.ac.ir  

بازدیدکننده گرامی

  لطفا با تکمیل فرم زیر، پیشنهاد، نظر یا انتقادات خود برای بهبود اقدامات دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارسال فرمایید.

 نظرات و پیشنهادات
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
آیا دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستید؟
نظر و پیشنهادات